Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 Cruiser Rating ™

 

 

 

We hebben twee versies gemaakt van het aanvraagformulier:

  1. MS- Excel-versie (klik met de rechtermuisknop op de link hiernaast en bewaar het bestand op je harde schijf - "Doelopslaan als ..." , bewaar het document met naam = "zeilnummer".xlsx (bv. BEL756.xlsx) in je favoriete map. Open vervolgens dat document, vul het in, bewaar het en mail het vervolgens naar info@cruiserrating.be
  1. Acrobat Reader-versie (voor wie niet in het bezit is van MS Excel, kan dit bestand afdrukken, het met de peninvullen en vervolgens te emailen naar info@cruiserrating.be)
Download Adobe Reader
 

 

 

1a. Wat is CR rating ?

De doelstelling van de CR rating is om zonder meting kajuitzeiljachten, voorzien van een zeereling en met een leefbaar interieur, de mogelijkheid te bieden tegen elkaar wedstrijd te zeilen. Het is een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Typische wedstrijdboten en sportboats horen thuis in IRC of een ander meetsysteem. De BA-RAT of basisrating volgt uit de keuze van het merk en type zeiljacht en wordt uitgedrukt in voet. Het is eigenlijk een berekende waterlijnlengte die de maximum rompsnelheid aangeeft die het schip kan varen.

Door opgave van de exacte uitrusting van het jacht (bv zeilvoering en dergelijke) worden op deze basisrating correcties toegepast om te resulteren in een TCF (Tijd Correctie Factor) of handicap van het betreffende jacht. Twee dezelfde typejachten kunnen dus een verschillende TCF hebben.

De gevaren tijd van de deelnemers aan een wedstrijd wordt vermenigvuldigd met hun TCF. De rangschikking in gecorrigeerde tijd van klein naar groot bepaalt de einduitslag. Zoals alle andere ratingsystemen met slechts één berekeningscoëfficiënt is de CR-formule zeer beperkt om uiteenlopende types van boten en op verschillende vaargebieden te beoordelen.

Indien u wenst te varen zonder spinnaker zal dit ook specifiek vermeld staan op uw meetbrief en geldt uw TCF zonder spinnaker als rating voor het hele zeiljaar. Aanvragen voor meetbrieven om zonder spinnaker te varen dienen bovendien minimum 30 dagen voor een wedstrijd te worden ingediend anders is de meetbrief automatisch berekend met spinnaker.

Jachten die extreme eigenschappen van wedstrijdboten hebben mogen geweigerd worden of kunnen extra belast worden, ook jachten met een IRC- of ORC-meetbrief kunnen extra belast worden. Voor lokale evenementen kan een club zelf (mits login aan te vragen) een voorlopige handicap berekenen voor boottypes uit de databank.

Een rating vlak voor de wedstrijd kan als VRP behandeld staan of voorlopige rating proposal  met een  programma enkel toegankelijk is voor elke wedstrijdorganisatie. Na deze aanvraag volgt een definitieve rating en deze kan wel degelijk afwijken van de voorlopige berekende rating, online vermeld op het web.

Met een VRP rating kan je ook een officiële wedstrijd varen indien die rating is uitgegeven door de technische commissie van de CR Rating en aanvaard is door de wedstrijdleiding van de uitgegeven wedstrijd. Een VRP rating dient trouwens als promotie en als entry instap rating voor het wedstrijdzeilen en wordt gegeven om die instap zo gunstig mogelijk te maken voor het aantal deelnemers aan een wedstrijd. Een jacht met een VRP rating die officieel is gegeven via het rating committee zal ook vermeld worden op de lijst van de metingen zodat externe verificatie tussen deelnemers onderling mogelijk blijft.

Een wedstrijdcomité mag tegen een CR-schip protesteren als er een onjuistheid is in de CR-meetbrief t.o.v. het CR schip dat de wedstrijd heeft gevaren en, indien bewezen, schrappen uit de uitslag.
Een CR-zeiler mag ook protesteren om dezelfde reden bij de wedstrijdleiding tegen een andere deelnemer CR-zeiler als hij meent dat er een onjuistheid staat in de Cr meetbrief van het CR schip dat de wedstrijd heeft gevaren.

Eerlijke opgave van de gegevens, anders kan een meetbrief worden ingetrokken en zelfs mogelijkheid tot weigering voor het volgende jaar.

Een eenvoudige melding aan het wedstrijdcomité van overtredingen die verband houdt met uitrustingsgegevens van een jacht is echter voldoende om het wedstrijdcomité de taak te laten overnemen om te protesteren. Hierdoor worden de steigerruzies vermeden tussen de overtreders en de “klokkenluiders”.

1b.

Doel

 

De Cruiser Rating (CR-Rating) heeft als doel:

 

1.1.

Zo veel mogelijk zeilboten op het water te krijgen door het inrichten en ondersteunen van verschillende evenementen. De CR formule die geen meting van het jacht noodzakelijk maakt, is bestemd voor zij die wensen kennis te maken met het wedstrijdzeilen. Het CR Comité behoudt zich het recht voor de toekenning van een meetbrief te weigeren.

 

1.2.

Het behoud van het amateurkarakter van deze klasse.

 

1.3.

Het wedstrijdzeilen aangenaam en betaalbaar te houden. Fair play bij het aanvragen van een meetbrief en fair play erna bij deelname aan de wedstrijden dienen steeds voorop te staan.

 

1.4.

Een gebruiksvriendelijke handicapformule ter beschikking te stellen van de clubs voor lokaal gebruik in rally's en clubwedstrijden.

 

2.

Toepassingsgebied

 

2.1.

Wedstrijden, ingericht voor jachten met een geldige C.R.-meetbrief, worden gevaren volgens de World Sailing -reglementen, de wedstrijdbepalingen van het Royal Belgian Sailing Federation (RBSF) en de bijzondere wedstrijdbepalingen voor iedere wedstrijd.

 

2.2.

Volgende World Sailing penalisaties zijn van toepassing

·         DNC : deelnemer aan de wedstrijd die niet naar de startlijn komt

·         DNS : deelnemer heeft de startlijn verkeerd of te laat overschreden

·         OCS : deelnemer is de startlijn te vroeg overschreden

·         DNF : deelnemer is niet gefinisht binnen de tijdslimiet

·         RAF : deelnemer trekt zichzelf terug na de aankomst

·         DSQ : deelnemer is gediskwalificeerd

Extra CR vermeldingen

VRP : deelnemer met een voorlopige rating toegekend door de wedstrijdorganisatie

PEN : deelnemer heeft van het protestcomité een penalisatie gekregen anders dan DNC, DNS, OCS, DNF, RAF, en DSQ. Het protestcomité bepaalt dan een percentage straftijd van de verbeterde tijd.

Protesteren kan volgens de normale ISAF-procedure, maar kan uitzonderlijk in CR in verband met de uitrustingsgegevens van een jacht (b.v. zeereling, voeren van twee verschillende voordewindse zeilen enz.) met een eenvoudige mondelinge melding aan het wedstrijdcomité . Dit kan dan zelf het protest overnemen en desgevallend sanctioneren.

 

2.3.

Voor zeilboten met één romp vanaf een romplengte van 6 meter en zonder verplaatsbare ballast, kantelbare kiel of foils ...

 

3. Veiligheid en verantwoordelijkheid
3.1. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor:
  

* Het vaststellen en bekend maken van het veiligheidsbeleid met regels, voorschriften en besluiten middels Notice of Race, Sailing Instructions, website en mondelinge instructie (in geval van strijdigheden is de Engelse tekst bepalend)
*  Het toepassen van controle en handhaving op de veiligheidsuitrusting van de deelnemers
*  Het zorgdragen voor veiligheids-, eerste hulp- en communicatiemiddelen om adequaat te kunnen acteren bij ongevallen en incidenten;
*  Het, zo nodig, bekend maken aan, en/of vergunning verkrijgen van bevoegde instanties voor het houden van de evenementen;
*  Het, per evenement, vaststellen van een actueel overzicht van deelnemers en de daarbij behorende meldingsprocedures inzake deelnemen en afmelden;
*  Controle, onderhoud en handhaving van de door de organisator opgestelde regels en procedures inzake de veiligheid voor, tijdens en na de evenementen

*  Uitvoering procedure aanmelden en afmelden deelnemers
*  Uitvoeren inspecties op de uitrusting van schepen. (desgevallend steekproefgewijs)

3.2. Verantwoordelijkheid van de deelnemers
  In de Worldsailing :  Offshore Special Regulations is dit als volgt gedefinieerd: verantwoordelijkheid van de schipper
* De veiligheid van een jacht en haar bemanning is de enige en onontkoombare verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon (schipper) die er naar beste kunnen voor zorgt dat het jacht volledig in orde is, goed zeewaardig, bemand door een ervaren bemanning die voldoende is opgeleid en fysiek geschikt om slecht weer onder ogen te zien. Hij moet tevreden zijn over de betrouwbaarheid en kwaliteit van de romp het verband in het schip, de tuigage, zeilen en alle uitrusting. Hij moet ervoor zorgen dat al het veiligheidsmateriaal goed is onderhouden en gestouwd en dat de bemanning weet waar het wordt bewaard en hoe het moet worden gebruikt.
* Noch het vastleggen van deze Speciale Verordeningen, hun gebruik door de (wedstrijd) organisatoren, noch de inspectie van een jacht onder deze Speciale Verordeningen beperkt of vermindert in ieder geval de volledige en onbeperkte verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke persoon (schipper).
* Het besluit om deel te nemen - de verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen

4.

Beheer

 

4.1.

Het beheer van CR ligt bij de Vlaamse watersportfederatie WWSV. Door hun technische commissie werd een formule uitgewerkt. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

4.2.

Binnen de schoot van deze commissie zeezeilen, WWSV beheert een technische commissie bestaande uit een vaste gekende secretaris en vier leden die anoniem blijven, de CR Rating met als opdracht:

 

 

a.

het bewaken van de formule en de doelstelling van CR-Rating;

 

 

b.

het toekennen van ratings volgens de CR-Rating formule;

 

 

c.

het valideren van CR-rating meetbrieven;

 

 

d.

de controle op de principes en op de toepassing van de CR-rating formule;
zij heeft te allen tijde het recht om controle uit te voeren op de door de jachteigenaar verstrekte gegevens, en de rating aan te passen en/of het jacht zelfs te schrappen voor één jaar.

5.

De CR-rating formule

 

5.1.

Gebruikmakend van de door de eigenaar verstrekte gegevens wordt met behulp van een geheimgehouden formule met snelheidsbeoordeling een basisrating BaRat (Handicap) toegekend.
Deze BaRat kan jaarlijks aangepast worden.

 

5.2.

Een basis-rating (BaRAT) is uitgedrukt in voet en is eigenlijk een berekende waterlijnlengte welke dus de theoretisch maximum rompsnelheid aangeeft.

 

5.3.

Een tijdscorrectiefactor (TCF) wordt berekend volgens de individuele uitrusting van het jacht en berekend als een aanvulling op de basisrating rekening houdende met de specifieke eigenschappen van het jacht.

 

5.4.

Individuele berekening:

 

Vergoedingen en/of belastingen worden berekend aan de hand van opgave:

De penalty verrekening wordt gecorrigeerd op de TCF waarde aan de hand van een correctiefactor die direct gerelateerd is met de grootte van de penalty gegeven, deze penalty waarden gegeven kunnen jaarlijks herzien worden of parameters worden toegevoegd indien dit nodig blijkt.

 Voor de rating van 2024 gelden volgende penalty's:                                        

 

 

 

Keuze       

Penalty   

Omschrijving

 

Schroef penalty

 

 

PA

  1  

-1

Vaste 2-blad of 3-blad schroef die niet inklapbaar noch ophaalbaar is.

2

0

Vaanstand (bv MaxProp) of klapschroef ( 2 of 3 blad inklapbaar, bv Gori)

3

+1  

Zonder of ophaalbare schroef (bv buitenboord)

 

Genua

VZ

1

  0

met LP <= 150% J of LPmax

2

+2

met LP > 150% J of Lpmax

 

Spinnaker en andere
voordewindse zeilen

SPI

1

-2

GEEN spinnaker of ander voordewinds zeil
(let op : code 0 = spi)

2

0

Eén enkele niet overmaatse spinnaker (SMG<= 180% J-maat)  

3

0

Eén enkele niet overmaatse gennaker en aangrijppunt van de gennaker <=  0,5m voor de voorstag en gennaker is niet overmaats (SF <= 200% J-maat)

4

+2

Masthead spinnaker (aangrijppunt > 20cm boven voorstag) of
Overmaatse spinnaker (SMG > 180% J-maat)

5

+2

Aangrijppunt van de Gennaker > 0,5m voor de voorstag of gennaker is overmaats (SF > 200% J-maat) of masthead gennaker (aangrijppunt > 20cm boven de voorstag)

 

Mast

MA

1

0

Aluminium mast

2

0

Houten mast

3

+2

Carbon mast

 

Grootzeil

 

 

GZ

  1  

0

Niet Overmaats (oppervlakte zeil <= 0.575*P*E)

2

+1

Overmaats (oppervlakte zeil > 0.575*P*E)

 

Rolgrootzeil

 

 

RG

  1  

-1

Inrolbaar in de mast

2

0

Vast grootzeil

6.

Meetbrieven

 

6.1.

Om over een CR-meetbrief te kunnen beschikken MOET de jachteigenaar lid zijn van een jachtclub, erkend door zijn nationale autoriteit.

 

6.2.

Elk jacht dat inschrijft onder de CR-reglementen, dient in het bezit te zijn van een door de WWSV werkgroep gevalideerde CR-Rating meetbrief geldig voor het lopende jaar.

 

6.3.

Een wedstrijdcomité kan echter, bij uitzondering en éénmalig, een jacht toelaten zonder deze geldige meetbrief mits:

 

 

a.

een aanvraag tot Meetbrief wordt ingevuld;

 

 

 

b.

deze aanvraag tot Meetbrief samen met de daaraan verbonden kosten binnen de week door het wedstrijdcomité wordt overgemaakt ter validering aan het CR-secretariaat (de originele en gevalideerde meetbrief wordt dan rechtstreeks elektronisch in PDF formaat of per post naar de jachteigenaar, of zijn vertegenwoordiger, verzonden);

 

 

 

c.

het wedstrijdcomité zelf de TCF bepaalt op basis van de berekening gemaakt met het programma beschikbaar op de www.cruiserrating.be website;

       

 

 

d.

de uitslag wordt aangepast indien de door CR Rating gevalideerde rating erna zou verschillen met de voorlopige rating

       

 

6.4.

Meetbrieven zijn één kalenderjaar geldig en dienen jaarlijks hernieuwd te worden (ook al zijn er geen veranderingen aan het jacht aangebracht).

 

6.5.

Wijzigingen aan een jacht en/of de uitrusting moeten onmiddellijk aan het CR-secretariaat gemeld worden en geven aanleiding tot het uitgeven van een nieuwe meetbrief.

 

6.6.

Indien het wedstrijdcomité overtredingen vaststelt, kan dit volgens de normale procedure een protest indienen tegen een jacht.

 

7.

Klassenindeling en klassenvlaggen

 

7.1.

De CR-Rating jachten worden in 6 klassen ingedeeld en dit volgens hun basisrating.

 

7.2.

Tijdens de wedstrijd zullen de deelnemende CR- Rating jachten hun klassenvlag voeren aan het achterstag:

 

 

klasse CR 1

de codevlag "W"

TCF > 1.0400

 

 

klasse CR 2

de codevlag "W"

TCF <= 1.0400 and TCF > 1.0000

 

 

klasse CR 3

de codevlag "K"

TCF <= 1.0000 and TCF > 0.9700

 

 

klasse CR 4

de codevlag "K" 

TCF <= 0.9700 and TCF > 0.9300

 

 

klasse CR 5

de codevlag "K" 

TCF <= 0.9300 and TCF > 0.8900

 

 

klasse CR 6

de codevlag "V" or "F"

TCF <= 0.8900

De CR rating 2023 is in 6 klassen opgedeeld  Alsnog laten we de wedstrijdorganisaties toe hun wedstrijden vrij te organiseren in maximaal 6 verschillende klassen naarmate het aantal deelnemers in de wedstrijd.

De klasseindeling in 2023 is aangepast om evenveel en meer gelijke schepen tegen elkaar te laten varen per klasse, de klassevlag van CR-6 is de V-vlag of de F-vlag geworden , de klasse CR-5 , CR-4 en CR-3 wordt de K vlag, De klasse CR-1 en CR-2 de W vlag, die als de startvlag kan worden genomen door elk wedstrijdcommittee

 

8.

Zeilnummer en nationaliteitsteken

 

Ieder CR-Rating jacht moet dit nummer samen met het nationaliteitsteken voeren, voldoende groot en in scherp aftekenende kleur in het grootzeil en dit aan de beide kanten.  Het toegekende zeilnummer staat op de gevalideerde meetbrief.
Indien uw schip nog geen zeilnummer heeft dient U dit aan te vragen online via de website www.belgiansailing.be en de link https://belgiansailing.be/zeilers/zeilnummer/

Een Belgisch jacht (met Belgische vlaggenbrief) moet met een actueel gevalideerd Belgisch nationaliteitsnummer (BEL XXX) uitgereikt door het RBSF varen."  Een CR meetbrief kan enkel uitgereikt worden aan een jacht met Belgische eigenaar als het jacht beschikt over een actueel gevalideerd BEL zeilnummer uitgereikt door RBSF.

 

9.

Zeilbeperking en zeilvoering

 

9.1.

Grootzeilen

 

 

a.

Grootzeiloppervlakte wordt berekend als volgt:

·         0,575 x E x P (zie fig1)

o    Indien je grootzeil groter is dan deze maat is je grootzeil overmaats 

o    Indien je over een rolgrootzeil beschikt dien je dit te vermelden

Rolgrootzeil moet inrolbaar zijn in de mast en zo gereefd kunnen gevoerd worden.

 

9.2.

Fokken en genua's

 

 

a.

Alle fokken en genua’s dienen aan de voorstag bevestigd gevoerd te worden 

 

 

b.

Fok- of Genuaoppervlakte wordt belast als volgt:

0,75 x I x J (zie fig1)

Indien de grootste genua aan boord een LP heeft die > 150% J-maat schip (zie fig 3 voor LP-maat en fig1 voor J-maat) is je voorzeil overmaats en dien je dit op te geven 

 

 

c.

Geen voorzeil mag samen met een ander voorzeil gevoerd worden op een zodanige wijze dat een fok met dubbel schootpunt gesimuleerd wordt, geschoot over dezelfde boeg.

Let op! Een dubbele voorzeilvoering is verboden!

 

9.3.

Spinnakers en andere voordewindse zeilen

 

 

a.

Afmetingen van de spinnaker:

SMG mag maximaal 180% van de J-maat zijn en SMG moet minimaal 75% zijn van de SF-maat, indien één van beide wordt overschreden dient een overmaatse spinnaker te worden opgegeven

·         Er mag niet zonder of met meer dan één spinnakerboom gevaren worden;

·         de maximumlengte van een spinnakerboom is de J-maat, is deze groter moet je in ieder geval een overmaatse spinnaker opgeven 

·         Een spinakker of gennaker die meer dan 20 cm boven de voorstag wordt gehesen moet als "masthead" worden opgegeven, tevens dient een spi steeds door middel van een spival te worden gehesen (dit is een val gelegen boven de voorstag)

 

 

b.

Eigenschappen van de gennakers of ander voordewinds zeil

·         SF dient kleiner te zijn dan 200% J-maat en SMG moet minimaal 75% zijn van de SF-maat, voorlijk moet minimum 5% langer zijn dan het achterlijk, indien één van deze voorwaarden wordt overschreden dient een overmaatse gennaker te worden opgegeven

·         Aangrijppunt/halshoek  van de gennaker mag maximaal 0.5 meter voor de voorstag staan zo niet moet een boegspriet >= 0.5 meter worden opgegeven.

·         Een gennaker of code 0 wordt steeds gevoerd zonder latten.

 

 

c.

Aantal spinnakers

 · Enkel één voordewindszeil - symmetrische spinnaker, gennaker of code zero mag gevoerd worden gedurende een zeilwedstrijd.

· Een tweede spinnaker of een ander voordewindse zeil mag aan boord zijn, maar mag niet worden gevoerd tijdens diezelfde

wedstrijd, zelfs indien het eerste scheurt of stuk gaat.

· Er mogen bij een volgende wedstrijd, ook zelfs dezelfde dag bij meerdere manches of reeksen terug  twee voordewindse zeilen

aan boord zijn. Uiteraard kan dan ook slechts één van de voordewindse zeilen gebruikt worden tijdens die volgende wedstrijd.

 

 

9.4.

Bij gebruik van een TCF(NoSpi) mogen geen meerdere voorzeilen gelijktijdig gevoerd worden.

Let op! Een zeil type Code Zero is voor CR een voordewinds zeil indien SMG minimum 75% van de SF maat is en los van de voorstag vliegend wordt gevaren.

Type VOR (Volvo Ocean Race) – genakker – reacher voldoet niet aan de voorwaarden (voorlijk min.5% langer dan achterlijk) en is dus niet toegelaten in CR.

Het gebruik van een Staysail en/of blooper is verboden in CR, tenzij het schip vanuit de werf met een kotterstag is uitgerust mag hieraan een kotterzeil worden gehesen / gevaren.

 

9.5.

Figuren 1 tot en met 7 maken integraal deel uit van het CR- rating reglement.

 

 

10.

Veiligheidsuitrusting en –seinen

 

10.1.

Een zeereling is verplicht met volgende minimum vereisten

·         Minimum lengte per scheepszijde: 75% van de romplengte inclusief preekstoel en/of hekstoel. Deze laatsten zijn niet verplicht maar wel aanbevolen

·         Minimum hoogte van 38 cm

·         Maximum afstand tussen de scepters is 210 cm

·         Uitgerust met voldoende sterke kabel of HPME touw zoals Dyneema en spectra

·         Enkel ter hoogte van de kuip is een hangband van maximum 210 cm lengte toegelaten als ruggensteun. Hangbanden worden niet aanzien als zeereling in de 75% berekening.

 

10.2.

De volgende veiligheidsuitrusting is verplicht en dit volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart 1966 (hoofdstuk IV, art A17 § 1) met betrekking tot de vlaggenbrieven en uitrusting:

·         een misthoorn;

·         een dieptelood;

·         een hamer;

·         een anker;

·         een bootshaak;

·         navigatielichten;

·         een lenspomp;

·         een tros van 20m;

·         een elektrische lamp, geschikt voor het geven van seinen;

·         een blusapparaat;

·         een volledig stel zeilen;

·         een waterdichte verbanddoos;

·         één reddingsvest per opvarende;

·         één reddingsboei voorzien van zelf ontbrandend licht;

·         doeltreffende noodseinen (vuurpijlen);

·         een magnetisch kompas.

 

10.3.

Naast de vereiste officiële stukken dienen de jachten nog de volgende documenten aan boord te hebben:

·         een geldig getijboekje;

·         een bijgewerkte zeekaart van het gebied;

·         de geldende politie- en scheepvaartreglementen;

·         voor officiële zeilwedstrijden, een geldige zeillicentie;

·         een geldige verzekering minimum tegen derden.

 

10.4.

De naam van het jacht en thuishaven dient duidelijk op de achtersteven van het jacht vermeld.

  10.5.

Indien Wedstrijden worden georganiseerd onder OSR categoriën vermeerderen deze veiligheidsbepalingen die van het Cr-reglement zie ook : http://www.noordzeeclub.nl/media/1395/checklist-offshore-special-regulations-2017.pdf

 

10.6.

Een gebruiksklare motor moet zich aan boord bevinden.

 

10.7.

Er mag geen uitrusting van het jacht verwijderd of verplaatst worden, enkel het anker mag verplaatst worden.

 

10.8.

Er mag geen gebruik gemaakt worden van verplaatsbare- en/of waterballast.

 

10.9.

De eigenaar en/of de schipper is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de zeewaardigheid van zijn jacht en de bemanning. Het is ook zijn taak derden hiervan te verwittigen.

 

10.10.

De eigenaar en/of de schipper blijft verantwoordelijk voor al of niet deelnemen aan een wedstrijd.

 

10.11.

Ankers mogen tijdens de wedstrijd niet over de boeg hangen, uitgezonderd tijdens het ankeren, maar een anker behoort tot de verplichte uitrusting van het schip.

 

11.

Verantwoordelijkheid

 

11.1.

Het uitreiken van meetbrieven en het desgevallend controleren van jachten betekent niet dat de eigenaar en/of schipper volledig of gedeeltelijk van zijn verantwoordelijkheid wordt ontlast.

 

11.2.

Verzekeringen en desgevallend verzekeringsgeschillen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de schipper.

 

11.3.

Ratings worden te goeder trouw volgens de voorhanden zijnde gegevens toegekend.  Persoonlijke of financiële nadelen kunnen niet op de beheerders van de WWSV werkgroep zeezeilen of op de leden van de Technische Commissie CR-rating verhaald worden.

 

11.4.

Een CR-Rating afgevaardigde of wedstrijdleider mag ter plaatse de juistheid en waarheid van de gegevens nagaan op eender welk ogenblik net voor of na een wedstrijd.

 

11.5.

Lijsten met gegevens over de jachten, inclusief de naam van de eigenaar maar geen adres, kunnen gepubliceerd worden.

 

11.6.

Het aanvragen van een meetbrief betekent een automatisch akkoord met de reglementen van de Cruiser Rating.

 

11.7.

De Nederlandse tekst van de reglementen is bindend.

 

11.8.

De eigenaar en/of de schipper is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en de zeewaardigheid van zijn jacht en de bemanning. Het is ook zijn taak derden hiervan te verwittigen.

 

11.9.

De eigenaar en/of de schipper blijft verantwoordelijk voor al of niet deelnemen aan een wedstrijd.

 

12.

Reclame

 

12.1.

Er wordt gevaren overeenkomstig de "World Sailing RRS 79 and Regulation 20- Advertising Code" in categorie C (onbeperkte reclame) en volgens de bepalingen van het RBSF

 

12.2.

In lokale wedstrijden mogen de organiserende clubs die wedstrijden laten zeilen in categorie A, mits uitdrukkelijk vermeld

 

13. Figuren

 

Fig 1 - Standaard afmetingen - 
I, J, P, E

Fig 2 - Afmetingen voordewindse zeilen - 
I, IS, SPL, STL

 

Fig 3 - Genua's : LP

Fig 4 - Spinnakers -  SMG, SF

 

Fig 5 - Gennaker

Fig 6 tuigage

 

a = Voorstag,

b = Achterstag,

c = Bakstag,

d = Onderste bakstag of check stay

 

 

14. Verklaring van de gebruikte afkortingen

B (of MaxBr of BMax)

Maximale breedte

Ba-Rat (of Ba_Rat)

Basisrating

CR

Cruiser Rating

D (en DMax/DMin)

Diepgang (maximaal en minimaal voor ophaalbare kiel)

DAT

Jaar van eerste tewaterlating

I

Afstand tussen maximale hoogte genuaval en vrijboord ter hoogte van de mast (voordriehoek hoogte

Worldsailing

World Sailing

J

Afstand tussen de voorzijde van de mast en het onderste aangrijpingspunt van de voorstag

RBSF

Royal Belgian Sailing Federation

LOA

Lengte romp – zonder preekstoel

LWL

Lengte waterlijn

PA

Vergoeding van de schroef

SP

Belasting op overmaatse spinnakers en/of andere voordewindse zeilen

TCF

Tijdscorrectiefactor

VRP

Voorlopige rating penalty

VZ

Belasting op overmaatse genua

 

 

Zelfs indien u een aanvraag indient voor een jacht van een type dat niet voorkomt op de lijst met schepen is het noodzakelijk het formulier volledig in te vullen. De nodige informatie over maten, gewichten en oppervlaktes vindt u terug op het foldermateriaal van uw boot, bij de verkoper of de werf, bij de vorige eigenaar of bij uw club. U kunt natuurlijk ook uw boot en uitrusting zelf of met de hulp van uw clubverantwoordelijke voor wedstrijden opmeten. Ook kunt u informatie inwinnen via het CR-secretariaat.  Hierna toch enkele woorden uitleg over sommige in te vullen maten:

 

Romp

LWL: Lengte Waterlijn:

dit is de constructiewaterlijn dus afkomstig van het lijnenplan van de ontwerper.  Opgelet, in de folder werd misschien het roerblad en/of de scheg in deze maat mee opgenomen als verkoopargument!

LOA: Lengte Waterlijn:

Totale lengte schip in meter uitgedrukt

B: Maximale Breedte:

de maximale breedte wordt niet noodzakelijk in het midden of op dekhoogte gemeten!

Waterverplaatsing:

dit is het ontwerpgewicht, normaal het gewicht vermeld op de folder. Een groter gewicht betekent in de formule een gunstigere rating, maar met dit extra gewicht heeft de boot een langere waterlijn, wat dan weer nadelig is in rating.
Met andere woorden het ene voordeel heft het andere nadeel op.

D, Diepgang:

van eenzelfde typejacht kunnen er verschillende kieluitvoeringen bestaan, en met andere dieptes dan standaard. DMin enkel in te vullen bij een ophaalbare kiel of zwaard.

 

Zeilen

P, E, I en J:

Als u uw boot terugvindt in de lijst met basisratings voor typejachten hoeft u deze maten niet in te vullen.
Deze maten kan u best aan uw zeilmaker vragen of tijdens de winterberging zelf opmeten.

P:

Gemakkelijk te meten als de mast op de grond ligt, tussen de binnenkanten van de zwarte banden.
Als de mast nog op dek staat, hijs een lintmeter aan de grootzeilval en hijs deze tot het nulpunt van de lintmeter tegen de zwarte band komt;
lees dan de maat af tot de bovenkant van de zwarte band.

E:

Wordt gemeten op de giek, tussen de achterkant van de mast en de voorkant van de zwarte band op de giek.

I:

Indien deze maat niet gekend is, ook niet bij uw zeilmaker, ga als volgt te werk:
leg een plank op de zeereling net voor de mast, bevestig een lintmeter aan de genuaval en hijs deze volledig;
hou met het aflezen van de maat tot de onderzijde van de plank rekening met de lengte van de sluiting (tel deze erbij);
meet dan de afstand in het vrijboord van de onderzijde van de plank tot het dek;
de optelsom van deze twee maten is I.

J:

De afstand tussen de voorzijde van de mast en het onderste aangrijpingspunt van de voorstag.

LP:

Op te vragen bij uw zeilmaker of makkelijk zelf te meten (het zeil moet wel gestrekt worden - zie ook de schets in het reglement - figuur 3).

SPL:

Een overmaatse spinnakerboom wordt belast omdat deze een groter geprojecteerd oppervlak van de spinnaker tot gevolg heeft. Een overmaatse spinnaker mag uiteraard met een langere boom worden gevoerd.

 

Schroef

PA=1

Vaste 2- of 3-Blad schroef die niet inklapbaar is

PA=2

Vaanstand of klapschroef betreft ook types zoals Gori en Max-prop

PA=3

Zonder of ophaalbare schroef betreft voornamelijk buitenboordmotoren, deze moeten tijdens het wedstrijden wel aan boord blijven.

 

Soorten kielen

Verschillende types kielen worden verrekend in de basisrating binnen de CR-rating formule sinds 2007. Inderdaad kielen met gelijke diepgang kunnen een gunstig of ongunstig effect hebben op de prestaties, en dit o.a. op:

Type 1: klassieke finkiel

Traditionele finkiel die gelijkmatig naar onderen is.

Type 2: doorlopende kiel met roer aangehecht

Meestal op boten van de jaren '60 of vroeger zijn deze kielen te vinden.  Die hebben een groter onderwaterschip (ongunstig).  Het roer is aan de kiel aangehecht.

Type 3: kimkiel

Twee of meer evenwijdige (geen tandem) kielen.

Type 4: ophaalbare kiel

Indien de kiel ophaalbaar is tijdens de wedstrijd en hiermee voordeel kan worden gehaald, dien je dit te vermelden.

Type 5: Kiel met zware bulb

Indien uw schip onderaan aan zijn kiel een duidelijke verbreding heeft, dien je deze te vermelden, hiermee wordt in de basisrating van je schip wel degelijk rekening gehouden.